Lidmaatschap

 

Instroom eisen voor nieuwe leden:

Als lid van de vereniging kunnen worden toegelaten bedrijven die:

  • een melkveestapel hebben die minimaal een quotum van 1,5 miljoen kg melk per jaar produceert.
  • een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering hebben.
  • een vooruitstrevende aanpak hebben van de productiestructuur van het bedrijf, hetgeen moet blijken uit het aantal koeien per man, het systeem van melken en voeren en uit het bijhouden van een bedrijfseconomische boekhouding.
  • belangstelling hebben voor nieuwe ontwikkelingen en/of behoefte hebben aan informatie over management.
  • organisatie, efficiency en netwerken belangrijk vinden en bereid zijn gegevens van het bedrijf ter beschikking te stellen van andere leden.
  • maatschappelijk geëngageerd zijn en bereid zijn binnen de vereniging een educatieve rol te spelen.
  • de intentie hebben het bedrijf te blijven uitbouwen in omvang of kwaliteit.
  • Men moet Nederlands sprekend zijn
  • Men moet minimaal door één lid zijn voorgedragen

In incidentele gevallen kan het bestuur van bovenstaande eisen afwijken.

 

 

  • Inloggen