Historie

De Melkveestudieklub MORGEN is een in 1976 officieel opgerichte vereniging van grote melkveehouders met toentertijd als norm minimaal 150 stuks melkvee. Eén en ander naar analogie van de 300 CowClub in Engeland. Het initiatief werd genomen door de heren Olieman, Kranenborg en Geerse. In een bijeenkomst op maandag 17 oktober 1975, uitgeschreven door de heren Kranenborg en Geerse, werd door een 30-tal grotere veehouders het idee besproken en werd tot de oprichting besloten.

Hierbij werd een aantal uitgangspunten vastgesteld, waaronder:

  • het doel
  • normen voor lidmaatschap (voorwaarden voor toetreding)
  • organisatie/ werkwijze
  • continuïteit

Op 25 februari 1976 is de eerste bijeenkomst gehouden van de toenmalig geheten 150 Cow-Club. Tijdens deze bijeenkomst is een werkgroep geformeerd bestaande uit 6 melkveehouders verspreid over heel Nederland, ondersteund door de heer Chr. Geerse als secretaris, om het idee verder uit te werken.

Mede aanleiding tot de oprichting van de vereniging Melkveestudieklub MORGEN was een discussienota van P. Westra,toenmalig  secretaris van het Landbouwschap. Op 7 mei 1979 was de oprichting van de vereniging Melkveestudieklub MORGEN officieel een feit en zijn de statuten gedeponeerd bij notaris C.E. Wijnoldij Daniëls te Winsum (Groningen). De letters van MORGEN stonden toen der tijd voor: Management, Organisatie, Rationalisatie, Geïnformeerd zijn, Economie en Nazorg. Nadien is dit gewijzigd in: Management, Organisatie, Rationalisatie, Genetica, Economie en Netwerken.

  • Inloggen