Doel

Het doel van de Melkveestudieklub MORGEN is om de leden te informeren omtrent het management, de organisatie en de efficiency op grote melkveebedrijven, die modern van opzet zijn, en aandacht willen schenken aan productiviteit, vakmanschap en ondernemerschap. De vereniging schenkt met name aandacht aan toekomstige ontwikkelingen in en om de melkveehouderij in Noordwest Europa.

Werkwijze

De Melkveestudieklub tracht haar doel te bereiken door:

  • het houden van een tweetal bijeenkomsten per jaar (voorjaar en najaar) waarin informatie wordt gegeven en ervaringen en feiten onderling kunnen worden uitgewisseld en bediscussieerd
  • het houden van excursies waarbij de leden zich op de hoogte kunnen stellen van de nieuwste ervaringen en inzichten in nieuwe bedrijfssystemen, de opzet, het management en de organisatie van nieuwe bedrijven. Verder al datgene dat ertoe bijdraagt om de kennis met betrekking tot het grote modern ingerichte veehouderijbedrijf te vergroten.
  • het uitwisselen van informatie met:

–          onderzoek- en voorlichtingsinstellingen

–          beleidsinstituten

–          toeleverende industriële bedrijven

–          afnemers van veehouderij producten

–          organisaties op het gebied van gezondheidszorg

–          organisaties van veefokkerij en veeverbetering

–          fabrikanten en handelaars van werktuigen en gereedschappen

–          personen en instellingen waarvan een aanbeveling zijn nut kan hebben om tot een optimalisering van het bedrijfsresultaat te komen

  • overigen activiteiten welke uit de doelstelling van de studieklub voortvloeien

Middelen

Bedrijven welke lid zijn van de studieklub zijn verplicht tot:

  • een jaarlijkse contributie en
  • een bijdrage in de jaarlijkse activiteiten

 

  • Inloggen