Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

 • een voorzitter
 • een vicevoorzitter
 • een secretaris
 • een penningmeester
 • drie leden

Van het bestuur hebben 6 leden hun herkomst uit het veehouderij bedrijf en worden volgens onderstaand regionale schema gekozen:

 • één uit het gewest Noord-Nederland (Friesland en Groningen)
 • één uit het gewest West-Nederland (Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland en Utrecht)
 • één uit het gewest Oost-Nederland (Drenthe, Overijssel en Gelderland)
 • één uit het gewest De Polders (Noordoost Polder, Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland)
 • één uit het gewest Zuid-Nederland (Brabant en Limburg)

De voorzitter, de vicevoorzitter en de vier leden uit de gewesten moeten een veehouderij bedrijf beheren, respectievelijk mede beheren. De secretaris dient voor te komen uit de kringen van de georganiseerde landbouw of industrie, terwijl de penningmeester in het verleden moet hebben aangetoond vaardigheden m.b.t. financieel beheer te hebben. De secretaris en de penningmeester, indien hij/zij niet uit de bestuursleden is gekozen, maken deel uit van het bestuur op persoonlijke titel.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

 • de voorzitter
 • de vicevoorzitter
 • de secretaris
 • de penningmeester

Het aftreden van bestuursleden wordt geregeld bij huishoudelijk reglement.

Het huidige bestuur is als volgt samengesteld:

–          Andries Jan de Boer – voorzitter

–          Johan de Groot – vicevoorzitter

–          Jos Raaijmakers – secretaris

–          Bernadet Beltman – penningmeester

–          Frans Antonides – lid

–          Frans van Kalmthout – lid

–          Ruben Wikkerink – lid

Adviseurs

Het bestuur laat zich bijstaan door een aantal adviseurs, welke uitsluitend na oproep deel uitmaken van de bestuursvergaderingen.

Uit de volgende disciplines komen de adviseurs voort:

 • Financiering en kredietverlening
 • Diergezondheidszorg
 • Bedrijfseconomie en -management
 • Zuivelbedrijfsleven
 • Veevoederindustrie en -handel
 • Ministerie voor Landbouwaangelegenheden

 

 • Inloggen